کاربرد شیرآلات

انواع شیرآلات صنعتی

انواع شیرآلات صنعتی

شیر توپی انواع شیرآلات صنعتی شیر توپی یک شیر یک چهارم دور کار می کند. عضو بسته یک پلاگین کروی با یک سوراخ است. هنگامی که شیر در حالت باز است، سوراخ عبوری در راستای جریان سیال است و از این رو، سیال از آن عبور می کند. دریچه با چرخش کره زمین به میزان…