معرفی انواع اتصالات گالوانیزه

معرفی اتصالات گالوانیزه

معرفی اتصالات گالوانیزه

معرفی اتصالات گالوانیزه  معرفی اتصالات گالوانیزه این اتصالات همانطور که از نامش پیداست جهت اتصال نمودن لوله ها و بقیه اتصالات به همدیگر در سیستم های لوله کشی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند.اتصالات گالوانیزه نیز در جهت متصل نمودن لوله ها و ساماندهی به  سیستم های لوله کشی ای به کار می روند همچنین در…