شیر خودکار دریچه ای

معرفی انواع شیرالات

معرفی انواع شیرالات

شیر کشویی معرفی انواع شیرالات بخش مهمی از خانواده شیرها، شیر کشویی است که در درجه اول مناسب ایزوله است. جنبه ای که شیر کشویی را متمایز می کند، حرکت خطی است که برای شروع یا توقف جریان سیال استفاده می شود. به طور معمول، یک شیر کشویی به عنوان یک وسیله کنترلی عمل می…