سه راه تبدیل گالوانیزه مک چین

سه راه تبدیل گالوانیزه چین

سه راه تبدیل گالوانیزه توپ برزیل

قیمت سه راهی تبدیلی گالوانزه

سه راه تبدیل گالوانیزه چکش خوار یک آلیاژ آهن-کربن است که ترکیبی از خواص برجسته چدن (ریخته گری) و فولاد (قدرت و انعطاف پذیری) است.

گالوانیزه کردن یکی از روش هایی است که به طور گسترده،

برای حفاظت از فلز در برابر خوردگی بکار گرفته می شود.

این راهکار شامل استفاده از یک پوشش نازک فلز روی بر روی یک فلز ضخیم تر است که

به محافظت از آن در مقابل محیط اطراف کمک می کند.

در ساخت بسیاری از تاسیسات و تجهیزات از این لوله ها استفاده می شود.

گالوانیزه کردن موجب می گردد که در یک فلز خواص ضد خوردگی ایجاد شود.

بدون پوشش محافظ روی، فلز در معرض آسیب قرار می گیرد و احتمال اکسیداسیون و خوردگی آن بسیار سریعتر می شود.

فولاد گالوانیزه شده یک جایگزین مقرون به صرفه برای استفاده به جای فولاد ضد زنگ آستنیتی یا آلومینیوم است.

گالوانیزه همچنین می تواند از فلز در برابر فرآیندی به نام “خوردگی گالوانیکی” محافظت کند. خوردگی گالوانیکی زمانی اتفاق می افتد که دو فلز با آرایش الکتروشیمیایی مختلف در تماس با یکدیگر در مجاورت یک الکترولیت، مانند آب شور، قرار می گیرند. بسته به ساختار اتمی دو فلز، یک فلز آند و دیگری کاتد است. سرعت خوردگی آند در این حالت بیشتر از زمانی است که فقط خودش باشد و سرعت خوردگی کاتد در این حالت آهسته تر از زمانی است که خودش به تنهایی حضور داشته باشد. دلیل اینکه از فلز روی برای گالوانیزه کردن استفاده می شود این است که در تماس با بسیاری از انواع مختلف فلزات، به عنوان آند عمل می کند. بنابراین از آنجا که پوشش روی، در تماس با فلز اصلی معمولا نقش آند را دارد، باعث می گردد که خوردگی فلز پایه یا همان کاتد، آهسته تر شود.

سه راهی تبدیل گالوانیزه