پرشین متالکو

ایران اتصال

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود .درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد .اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركزگرديد.با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشد

الف -انواع زانويي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز” 2/1الي”14

ب-انواع سه راهي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز”2/1الي” 8

ج-انواع تبديل جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز”4/3الي “12

د-انواع سردنده شامل درزدار ومانيسمان از سايز “2/1الي”6

ه-انواع كپ جوشی شامل تخت وگود

سه راهی مانیسمان

سه راهی چیست؟

جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه – سه راهی تبدیل ساده و روپیچ توپیچ هستند . سه راهی گونه ایی از اتصالات است که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود .

انواع اتصالات ایران اتصال

صنایع فولادی ایران اتصال،انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” 1/2الی”14،انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”1/2الی” 8 ،انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”3/4الی “12،انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “1/2الی”6 ، انواع کپ جوشی شامل تخت وگود
صنایع فولادی ایران اتصال،انواع زانویی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز” 1/2الی”14،انواع سه راهی جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”1/2الی” 8 ،انواع تبدیل جوشی شامل درزدار ومانیسمان از سایز”3/4الی “12،انواع سردنده شامل درزدار ومانیسمان از سایز “1/2الی”6 ، انواع کپ جوشی شامل تخت وگود

فروش اتصالات ایران اتصال

صنایع فولادی ایران اتصال ، آسیا تولید اتصالات گاز رادر سال 1369 ازکارگاهی کوچک واقع در سه راه افسریه تهران آغاز نمود .درآغاز شروع به تولید محدود زانوهای جوشی کرد .اما پس از مدتی وپس از کسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعالیت خود شد .درسال 1373ماباکوشش وتلاش فراوان توانستیم واحد نولیدی انواع سه راهی جوشی را راه اندازی نموده وبا یاری خداوند متعال به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتصالات جوشی گاز تبدیل شویم .ازسال 1375 هدف ما بر روی تولید محصولاتی با کیفیت عالی متمرکزگردید.با مطالعه وسعی در به روز کردن روش تولید به راحتی توانستیم محصولاتی با کیفیتی قابل رقابت با محصولات خارجی تولید نماییم. محصولات ما دربسته بندیهای مناسب ومارکدار عرضه می گردد.لازم به ذکر است که اتصالات مانسیمان با مارک ایران اتصال واتصالات درزدار با مارک آسیا می باشد