شیرآلات

معرفی انواع شیرالات

معرفی انواع شیرالات

شیر کشویی معرفی انواع شیرالات بخش مهمی از خانواده شیرها، شیر کشویی است که در درجه اول مناسب ایزوله است. جنبه ای که شیر کشویی را متمایز می کند، حرکت خطی است که برای شروع یا توقف جریان سیال استفاده می شود. به طور معمول، یک شیر کشویی به عنوان یک وسیله کنترلی عمل می…

انواع شیرآلات صنعتی

انواع شیرآلات صنعتی

شیر توپی انواع شیرآلات صنعتی شیر توپی یک شیر یک چهارم دور کار می کند. عضو بسته یک پلاگین کروی با یک سوراخ است. هنگامی که شیر در حالت باز است، سوراخ عبوری در راستای جریان سیال است و از این رو، سیال از آن عبور می کند. دریچه با چرخش کره زمین به میزان…