021-66311460

لوله درزدار سنگین

قیمت لوله درزدار سنگین -فروش لوله درزدار سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 2.5mmوزن: 7.8Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 2.5mmوزن: 9.8Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 3mmوزن: 14.5Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 3mmوزن: 18.5Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 3mmوزن: 21.3Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 4mmوزن: 42.5Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 4mmوزن: 52Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 4mmوزن: 83Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 4mmوزن: 129Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین

لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان

واحد: شاخه 6 متریضخامت: 4.8mmوزن: 152Kgتلرانس وزن و ضخامت: %5±مقیاس وزنی: سنگین
لوله درزدار جوشی سنگین دارای انداز ها و سایز ها ووزن و ضخامت مشخصی می باشد که در بازار پایپ  وجود دارد ، از لوله درزدار برای مصارف آب رسانی و گاز رسانی در ساختمان استفاده می شود . برای لوله درزدار جوشی سنگین می توان از اتصالات مانیسمان رده 40 بنکن استفاده کرد . لوله درزدار بر خلاف لوله مانیسمان دارای درز جوش در راستای لوله می باشد ، قیمت لوله درزدار نسبت به لوله مانیسمان پایین تر می باشد و فشار کمتری را نسبت به آن تحمل می کند . لوله درزدار سنگین در سایز های بالا به صورت درز جوش اسپیرال موجود می باشد و در سایز ها معمولی و رایج به صورت درز مستقیم می باشد .
پرشین متالکو در زمینه فروش انواع لوله و اتصالات در ایران فعالیت میکند .برای مشاوره و خرید انواع محصولات این شرکت با متخصصین ما در این عرصه در پرشین متالکو ارتباط برقرار کنید.
قیمت لوله درز دار سنگین - فروش لوله درز دار سنگین

لوله درز دار سنگین

لوله درز دار سپاهان
لوله درز دار سپاهان
قیمت لوله درز دار سنگین - فروش لوله درز دار سنگین
لوله گالوانیزه سبک - پرشین متالکو - قیمت لوله گالوانیزه سبک - فروش لوله گالوانیزه سبک
لوله سیاه بدون درز
لوله اتصالات
لوله اتصالات پنج لایه
لوله پنج لایه - قیمت لوله پنج لایه - فروش لوله پنج لایه
لوله اتصالات پنج لایه