واشر نسوز سیم دار

واشر نسوز سیم دار – واشر کلینگریت – گسکت – واشر گسکت

کالا سایز قیمت

واشر نسوز سیم دار

۱/۲”۳/۴”۱” – ۱.۱/۴” – ۱.۱/۲” – ۲”۲.۱/۲ – “۳”۴”۵”۶”۸”۱۰ تماس بگیرید

دسته بندی گسکت ها

گسکت ها با توجه به مشخصات فنی انواع مختلفی دارند که عبارت است از : واشر لاستیکی، واشر نسوز ساده، واشر نسوز سیمدار و گسکت اسپیرال وند. دسته بندی دیگری نیز می توان برای گسکت ها در نظر گرفت و آنها را به گسکت های غیر فلزی، نیمه فلزی و تمام فلزی تقسیم کرد که با توجه به شرایط عملکردی از انواع مناسب آنها استفاده می شود.

استاندارد واشر و گسکت

واشرهای استفاده شده جهت آب بند کردن فلنج های با سطح صاف دارای استاندارد ANSI B16.21 و واشرهای استفاده شده جهت فلنج های با سطح برآمده(Raised Face) بر اساس استاندارد ANSI B16.20 می باشند.

عوامل موثر بر انتخاب واشر

 • دما، فشار و میزان خورندگی سیال
 • تعداد دفعات باز و بسته کردن فلنج جهت تعمیرات و نگهداری
 • ضرورت های محیطی و الزامات
 • هزینه

رق نسوز کلینگریت در چهار نوع :

 • ورق نسوز کلینگریت بدون سیم : تحمل حرارتی ۵۵۰ درجه
 • ورق نسوز کلینگریت سیم دار :  تحمل حرارتی ۵۸۰ درجه
 • ورق نسوز کلینگریت گرافیتی بدون سیم : تحمل حرارتی  ۶۰۰ درجه
 •  ورق نسوز کلینگریت گرافیتی سیم دار : تحمل حرارتی ۶۵۰ درجه ،  پرچم دار ورق های نسوز از نوع کلینگریت

کاربردهای ورق واشر نسوز کلینگریت :

واشر نسوز سیم دار – واشر کلینگریت – گسکت – واشر گسکت
 1.  الکل ، اسید ، گاز  ، بخار ، آب شور و مواد نفتی
 2. عایق بندی در برابر حرارت ، آتش ، انواع روغن داغ
 3. استفاده در سیلندر انواع موتور و همچنین انواع واشر موتور