لرزه گیر اکاردئونی

لرزه گیر اکاردئونی

لرزه گیر اکاردئونی

فروش انواع لرزه گیر اکاردئونی لرزه گیر اکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران , لرزه گیر اکاردئونی ارتعاش ,

لرزه گیر جوشی , لرزه گیر فلنجدار ,

لرزه گیر 10 بار , لرزه گیر 16 بار ,

لرزه گیر مهاردار , لرزه گیر ساده ,

توضیح مختصر در مورد لرزه گیر اکاردئونی

در سیستمهایی که در آنها صحبت انتقال سیال می باشد. حرکتهای ناخواسته بروز می کند. منشاء این حرکتها می تواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط،

لرزش دستگاهای موجود در سیستم اعم از پمپ، کمپرسور و … و یا حرکتهای ناشی از عوامل خارجی از قبیل باد، زلزله، نشست سازه و .… باشد. به منظور جذب

حرکتهای به وجود آمده و عدم انتقال آنها به دستگاهای موجود و خطوط لوله، از اتصالات انعطاف پذیر استفاده می شود. تحمل درجه حررات و فشار بالا و جذب

حرکتهای محوری،جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب از جمله خصوصیات اتصالات آکاردئونی است که باعث کاربرد وسیع آنها در سیستمهای مختلف

در مختلفی از جمله آب، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع ذوب آهن، مجتمع های فولاد، سیستمهای مطبوع و … گردیده است.

برای اصلاعات بیشتر در مورد لرزه گیر اکاردئونی با فروشندگان پرشین متال 02133923105 تماس حاصل نمایید

لرزه گیر لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی

لرزگیر لاستیکی

فروش انواع لرزه گیرهای لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

توضیح مختصر در مورد لرزگیرهای لاستیکی

تجهیزات دینامیکی موجود در خط لوله از جمله پمپ ،کمپرسور ،فن و توربین و.. به علت حرکت داخلی لرزشهایی را به خط لوله اعمال می کنند که این لرزشهاباعث ایجاد سروصدا و استهلاک زودرس خط لوله و سایر قطعات و مشکلات متعدد دیگری می شوند.

استفاده از لرزه گیرهای لاستیکی یکی از روشهای جلوگیری از انتقال لرزشهای به وجود آمده به سایرقسمتهای خط . یکی از کاربردهای بسیار رایج لرزه گیرهایلاستیکی در قسمت پمپها علاوه بر جذب لرزشهای موجود ، ضربات قوچ و شوکهای به وجود آمده را دارند از کاربردهای دیگر لرزه گیرهای لاستیکی حذف حرکاتناشی از تغییرات ناشی از تغییرات ابعادی خطوط می باشد. مزیت عمده لرزه گیرهای لاستیکی نسبت به اتصالات آکاردئونی ، قابلیت استفاده از آنها در محیطهایبسیار خورنده میباشد ، هرچند که این اتصالات دما و فشار محدودی را تحمل می کنند . گاهی نیز از لرزه گیرهای لاستیکی برای جلوگیری از هدایت الکتریکیاستفاده می شود . در ادامه برخی از موارد کابردهای لرزه گیرهای لاستیکی آمده است :