021-66311460

فلنج اسلیپون

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 150 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 150Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

واحد: عددفشار کار: 16Bar

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج اسلیپون PN16 مشهد

واحد: عددفشار کار: 16Bar

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج جوشی اسلیپون CLASS 300 ملسی (Melesi)

واحد: عددفشار کار: 300Psiتراش سطح: دو رو تراش

فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون ایرانی فلنج اسلیپون اروپایی فلنج اسلیپون چینیفلنج اسلیپون 10 بار فلنج اسلیپون 16 بار فلنج اسلیپون کلاس 150 فلنج اسلیپون کلاس 300فلنج اسلیپون کربن استیل فلنج اسلیپون استنلس استیل فلنج اسلیپون فولادیفلنج اسلیپون از سایز 1/2 تا 32 اینچساخت فلنج اسلیپون مطابق با استانداردهای امریکایی و اروپایی

قیمت فلنج اسلیپون

برای دریافت قیمت بروز محصولات با ما تماس بگیرید
فلنج اسلیپون - قیمت فلنج اسلیپون - فروش فلنج اسلیپون - خرید فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون – قیمت فلنج اسلیپون – فروش فلنج اسلیپون – خرید فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون
فلنج جوشی گلودار
واشر لاستیکی - قیمت واشر لاستیکی - فروش واشر لاستیکی - پرشین متالکو
واشر لاستیکی - قیمت واشر لاستیکی - فروش واشر لاستیکی - پرشین متالکو
واشر لاستیکی - قیمت واشر لاستیکی - فروش واشر لاستیکی - پرشین متالکو
فلنج دنده ایی گالوانیزه