شیر پروانه ایی گیربکسی – شیرالات چدنی

شیر پروانه ایی گیربکسی – پرشین متالکو – مزایای شیر پروانه ایی – قیمت شیر گیربکسی

کالا سایز قیمت

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری ) گیربکسی میراب

درتمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ایی (ویفری) بدون فلنج گیربکسی فاراب

درتمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی سیت کروم PN16 اکون(econ)

درتمام سایز ها تماس بگیرید

شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری)گیربکسی

درتمام سایز ها تماس بگیرید
شیر پروانه ای- شیر پروانه ای ویفری- شیر پروانه ای فلنجدار- شیر پروانه ای میراب

شیر پروانه ای- شیر پروانه ای ویفری- شیر پروانه ای فلنجدار- شیر پروانه ای میراب