شیرالات برنجی سیم ایتالیا

 

کالاسایز قیمت

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

تفلون مایع سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460 

شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460 

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460 

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

در تمام سایز هاتماس بگیرید 66311460