کالا سایز قیمت 

زانو 90 درجه بنکن

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 90 درجه اس تی دی بنکن

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 45 درجه چینی

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 45 درجه بنکن

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 45 درجه اس تی دی بنکن

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 45 درجه چینی

در تمام سایز ها تماس بگیرید 66311460

زانو 90 درجه مانیسمان

زانو 90 درجه بدون درز ، مشابه زانو 45 درجه بدون درز جهت تغییر مسیر لوله اصلی به کار می رود. انتهای زانو مانیسمان 90 درجه به صورت پخ زده شده می باشد و نحوه اتصال آن به لوله به صورت جوشی بوده و غالبا در فشارهای کاری بالا از آن استفاده می شود. شعاع چرخش زانویی های 90 درجه موجود در پرشین متالکو که از نوع شعاع بلند(Long Radius) بوده 1.5 برابر قطر نامی لوله است. زانو 90 درجه مانیسمان در سایز 1/2 اینچ الی 24 اینچ و برندهای بنکن و ایران اتصال و رده های ضخامتی 40،SGP،STD در سایت ما  موجود می باشد.

زانو 45 درجه مانیسمان

زانو 45 درجه بدون درز جهت تغییر مسیر لوله اصلی به اندازه 45 درجه به کار می رود. نحوه اتصال زانو بدون درز به لوله به صورت جوشی بوده و غالبا در فشارهای کاری بالا از آن استفاده می شود. می توان از زانو 45 درجه بدون درز در خروجی کف شور مخازن و در کاربردهایی که به دلیل ذرات موجود در سیال، امکان گرفتگی مسیر وجود دارد، استفاده کرد. زانو 45 درجه بدون درز در پرشین متالکو  از سایز 1/2 اینچ الی 24 اینچ و در رده های 40 و SGP بنکن موجود می باشد.

زانو مانیسمان - زانو 45 درجه مانیسمان - زانو 90 درجه مانیسمان - قیمت زانو مانیسمان