بوشن دنده ایی سیاه

بوشن دنده ایی سیاه برای تغییر دادن اتصال نر به ماده کاربرد دارد .

بوشن جوشی سیاه دنده ای همچنین برای متصل کردن دو اتصال نر استفاده میشود .

بوشن جوشی در صنایع مختلف ساختمانی و صنعتی کاربرد فراوانی دارد .

این نوع بوشن سیاه از لوله های درزدار و مانیسمان تولید میشود .

بوشن سیاه دنده ای فولادی در انواع مختلف چون بوشن های سیاه دنده ای تبدیل کننده، روپیچ تو پیچ، دنباله و روپیچ دنده ای موجود می باشند.

قیمت بوشن دنده ایی سیاه

بوشن ها از اتصالات بسیار پرکاربرد بوده که در اتصال خطوط لوله های انتقال گاز، اب، هوا و فاضلاب دیده می شوند.

این بوشن ها اتصالات مناسبی برای تغییر قطر لوله و یا اتصال لوله های غیر هم سایز به یکدیگر می باشند.

این اتصالات به روش ایمنی آب بندی شده و نشتی در آنها دیده نمی شود.

از آنجا که بوشن سیاه دنده ای به روش های گالوانیزه ی سرد و گرم تولید می شود در برابر پوسیدگی، خوردگی و گرفتگی مقاوم می باشند.

و از آنجا که از جنس فولاد می باشند، در برابر آسیب های مکانیکی مقاوم هستند.

بوشن دنده ایی سیاه