پلیکا زانو

پلیکا زانو معمولی , پلیکا زانو نیمه قوی , پلیکا زانو فشارقوی ,

پلیکا زانو 90 درجه , پلیکا زانو 45 درجه ,

پلیکا زانو ستاره گلپایگان , پلیکا زانو سمنان , پلیکا زانو تهران , پلیکا زانو شهریار ,

سایزهای موجود پلیکا زانو

پلیکا زانو 1/2

پلیکا زانو 3/4

پلیکا زانو “1

پلیکا زانو 11/4

پلیکا زانو 11/2

پلیکا زانو “2

پلیکا زانو 21/2

پلیکا زانو “3

پلیکا زانو “4

پلیکا زانو “5

پلیکا زانو “6

پلیکا زانو “8

پلیکا زانو “10

1-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM