ولوتوپی

ولو توپی استنلس استیل ولو توپی کربن استیل

ولو توپی 150 , ولو توپی 300 , ولو توپی 600 , ولو توپی 900 ,

ولو فلنجدار , ولو دنده ای ,

سایزهای موجود ولو

ولو 1/2 , ولو 3/4 , ولو “1 , ولو 11/4 , ولو 11/2 , ولو “2 , ولو 21/2 , ولو “3 ,

ولو “4 , ولو “5 , ولو “6 , ولو “8 , ولو “10 , ولو “12 , ولو “14 , ولو “16 ,

نوع عملکرد ولو

یک ولو یک ولو با حرکت چرخشی است که برای بازو بسته کردن سیال مورد استفاده قرار می گیرد وجه تسمیه این ولواز شکل دیسک ان که به صورت یک توپی

می باشد گرفته شده است سادترین شکل یک ولو ولو هوا بخار می باشد بدنه ولو تو پی طوری طراحی و ماشینکاری می گردد که برای قرار گرفتن توپی بصورت

مخروطی و یا استوانه ای مناسب باشد دیسک این ولوها توپی یک جسم صلب است که دارای یک سوراخ که برای عبور جریان تعبیه گردیده می باشد این سوراخ

با زاویه 90 درجه در جهت طولی توپی قرار می گیرد در و ضیعت باز بودن ولو محل عبور جریان در ولو با ورودی و خروجی مسیر متصل به ولو هم راستا می گردد

در حالتیکه توپی به اندازه 90 درجه نسبت به وضیعت باز تغییر وضیعت می دهد قسمت صلب روی توپی مسیر جریان را می بندد و جریان سیال قطع می گردد

099-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM