لوله پلی اتیلن پلیران

لوله پلی اتیلن پلیران 4 بار فاضلابی , لوله پلی اتیلن پلیران 6 بار

لوله پلی اتیلن پلیران 10 بار

لوله پلی اتیلن پلیران به صورت شاخه و کلاف

لوله پلی اتیلن پلیران از سایز 20 تا 200

لوله پلی اتیلن پلیران p80 , لوله پلی اتیلن پلیران p 100

17-duplex-fittings-flanges-manufacturer0-1
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM