لوله مانسمان اهواز

لوله مانسمان اهواز رده 30 , لوله مانسمان اهواز رده 40 ,

لوله مانسمان اهواز 6 متری , لوله مانسمان اهواز 12 متری ,

سایزهای موجود لوله مانسمان اهواز

لوله مانسمان اهواز “1

لوله مانسمان اهواز 11/4

لوله مانسمان اهواز 11/2

لوله مانسمان اهواز “2

لوله مانسمان اهواز 21/2

لوله مانسمان اهواز “3

لوله مانسمان اهواز “4

لوله مانسمان اهواز “5

لوله مانسمان اهواز “6

80-duplex-fittings-flanges-manufacturer
shadow
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM