لوله داربستی

لوله داربستی 11/2

ضخامتهای لوله داربستی 2 میل , لوله داربستی 2/5 میل , لوله داربستی 3 میل ,

لوله داربستی با وزن های لوله داربستی 14 کیلویی , لوله داربستی 16 کیلویی , لوله داربستی 21 کیلویی

لوله داربستی کارخانجات : لوله داربستی جهان , لوله داربستی اصفهان , لوله داربستی سپنتا , لوله داربستی کیهان , لوله داربستی یاران ,

لوله های داربستی در متراژ 6 متری موجود می باشد

لوله داربستی دست دوم در تمام وزن ها موجود می باشد

18-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM