لرزه گیر لاستیکی

لرزگیرلاستیکی

فروش انواع لرزه گیرهای لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران

توضیح مختصر در مورد لرزگیرهای لاستیکی

تجهیزات دینامیکی موجود در خط لوله از جمله پمپ ،کمپرسور ،فن و توربین و.. به علت حرکت داخلی لرزشهایی را به خط لوله اعمال می کنند که این لرزشها

باعث ایجاد سروصدا و استهلاک زودرس خط لوله و سایر قطعات و مشکلات متعدد دیگری می شوند.

استفاده از لرزه گیرهای لاستیکی یکی از روشهای جلوگیری از انتقال لرزشهای به وجود آمده به سایر قسمتهای خط . یکی از کاربردهای بسیار رایج لرزه گیرهای

لاستیکی در قسمت پمپها علاوه بر جذب لرزشهای موجود ، ضربات قوچ و شوکهای به وجود آمده را دارند از کاربردهای دیگر لرزه گیرهای لاستیکی حذف حرکات

ناشی از تغییرات ناشی از تغییرات ابعادی خطوط می باشد مزیت عمده لرزه گیرهای لاستیکی نسبت به اتصالات آکاردئونی ، قابلیت استفاده از آنها در محیطهای

بسیار خورنده میباشد ، هرچند که این اتصالات دما و فشار محدودی را تحمل می کنند . گاهی نیز از لرزه گیرهای لاستیکی برای جلوگیری از هدایت الکتریکی

استفاده می شود . در ادامه برخی از موارد کابردهای لرزه گیرهای لاستیکی آمده است :

45-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM