لرزه گیر اکاردئونی

لرزه گیر اکاردئونی

فروش انواع لرزه گیر اکاردئونی لرزه گیر اکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران , لرزه گیر اکاردئونی ارتعاش ,

لرزه گیر جوشی , لرزه گیر فلنجدار ,

لرزه گیر 10 بار , لرزه گیر 16 بار ,

لرزه گیر مهاردار , لرزه گیر ساده ,

توضیح مختصر در مورد لرزه گیر اکاردئونی

در سیستمهایی که در آنها صحبت انتقال سیال می باشد. حرکتهای ناخواسته بروز می کند. منشاء این حرکتها می تواند تغییرات دمایی ناشی از سیال یا محیط،

لرزش دستگاهای موجود در سیستم اعم از پمپ، کمپرسور و … و یا حرکتهای ناشی از عوامل خارجی از قبیل باد، زلزله، نشست سازه و .… باشد. به منظور جذب

حرکتهای به وجود آمده و عدم انتقال آنها به دستگاهای موجود و خطوط لوله، از اتصالات انعطاف پذیر استفاده می شود. تحمل درجه حررات و فشار بالا و جذب

حرکتهای محوری،جانبی و زاویه ای با در نظر گرفتن آرایش مناسب از جمله خصوصیات اتصالات آکاردئونی است که باعث کاربرد وسیع آنها در سیستمهای مختلف

در مختلفی از جمله آب، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع ذوب آهن، مجتمع های فولاد، سیستمهای مطبوع و … گردیده است.

برای اصلاعات بیشتر در مورد لرزه گیر اکاردئونی با فروشندگان پرشین متال 02133923105 تماس حاصل نمایید

111-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM