فلنج کور

فلنج کور کربن استیل , فلنج کور استنلس استیل ,

فلنج کور با فشار کاری 10 بار 16 بار کلاس 150 کلاس 300

فلنج کور کلاس 600 فلنج کور کلاس 900

فلنج کور از سایز 1/2 تا 52 اینچ

فلنج کور ساخت داخلی و اروپایی و چینی موجود می باشد

سفارش انواع فلنج کور پذیرفته می شود

فلنج کور کربن استیل از نوع a105

فلنج کور استنلس استیل از نوع 304 316 321
فلنج کور

فلنج کور چیست؟ فلنج کور یک صفحه گرد است که کابرد آن بیشتر در لوله کشی و

مسیرهای دارای فشار است ؛ بدین صورت که در پایان میسر لوله کشی و مسیرهای دارای فشار به کار می رود. فلنج کور؛ همچنین پیچ های آن به طور معمول فشار

بیشتری نسبت به انواع دیگر فلنج ها تحمل می کنند. هسته این فشار در مرکز متمرکز است که با توجه به نوع و کلاس فلنج فشار متناسبی را که می تواند

بکند را محاسبه می کنند . در بعضی از کاربردهای فلنج کور ، جهت مسدود کردن لوله از نوعي فلنـج استـفاده مي کنند كه هیچ عبور جرياني ندارد . اين فلنـج ها را

اصطلاحاً Blind می گویند . اين نوع فلنج ها(فلنج های کور) براي مسدود كردن انتهاي کانال های لوله كشي ، شيرها و منفذهاي ظرف های تحت فشار استفاده

زیاد می شود . فلنج های کور از لحاظ فشار درونی و بار بر روي پيچ های آن مخصوصاً در سایزهای بزرگتر از همه فلنـج هاي ديگر تحت فشار بيشـتري قرارميگيرند

و زیرا بیشترین فشار تنش در فلنج های کور تنش خمشي در وسط موثر است .از اين حیث مقدار تنش در فلنج کور نسبت به فلنج هاي ديگر توسط کارشناسان

زيادتر انتخاب مي شود. در مکانهایی كه میزان درجه حرارت گزینه مهمي است وجود دارد .

31-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM