فلنج کلاس ۱۵۰

فلنج کلاس 150 کربن استیل فلنج کلاس 150 استنلس استیل

فلنج کلاس 150 گلودار , فلنج کلاس 150 کور ,

فلنج کلاس 150 تخت , فلنج کلاس 150 اسلیپون ,

فلنج کلاس 150 از سایز 1/2 تا 52 اینچ

فلنج کلاس 150 با برند ایرانی چینی اروپایی

فلنج فولادی – استیل کلاس 150

فلنج ها ها دارای کاربردهای متنوعی هستند . فلنج کلاس 150 هم یک نمونه از آنها می باشد . با توجه به مصرف زیاد این قطعه در صنعت ، فلنج هم بصورت

فولادی و هم استیل تولید می شود و به صورت های مختلفی استفاده شوند . بیشترین مصرف این فلنجها (فلنج های فولادی – استیل کلاس 150 ) فلنج های

دنباله دار یا فلنج های گلودار میباشند که یک زائده در کف فلنج دارند که دلیل نام گذاری آنها هم به همین جهت می باشد .

تقسیم بندی انواع فلنج

فلنج با سطح ساده

در این نمونه سطح فلنج که در مقابل سطح فلنج دیگری باید قرار بگیرد صاف می‌باشد. به طور معمول فلنج های فولادی یا چدنی که کاربرد آنها بیشتر در فشارهای

کم است از این نوع ساخته می‌شوند.

فلنج با سطح برجسته

در این نمونه سطح فلنج که مقابل فلنج دیگری است و بر روی آن لایی گذاشته می‌شود نسبت به سطح کلی فلنج برجسته تر ساخته می‌شود

فلنج نر و ماده

این نوع از فلنج ها به صورت نر و ماده ساخته می شوند . صفحه آنها بصورت جفت می باشد . که یکی دارای برآمدگی و دیگری دارای تورفتگی می‌باشد.

فلنج با صفحه دارای زبانه و شیاردار

این نوع از فلنج نیز به صورت جفت وجود دارد و از این لحاظ همانند فلنج نر و ماده می باشد . تفاوت آن با فلنج نر و ماده در این است که قطر داخلی زبانه و شیار

تا سوراخ فلنج یا همان مسیر جریان آن ادامه ندارد .

27-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM