فلنج فولادی

فلنج فولادی گلودار فلنج فولادی تخت فلنج فولادی اسلیپون فلنج فولادی کور

فلنج فولادی کلاس 150 فلنج فولادی کلاس 300 فلنج فولادی کلاس 600 فلنج فولادی کلاس 900

فلنج فولادی از سایز 1/2 تا 52 اینچ

فلنج فولادی ایرانی اروپایی چینی

مطابق با استاندارد های امریکایی و اروپایی

40-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM