فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون ایرانی فلنج اسلیپون اروپایی فلنج اسلیپون چینی

فلنج اسلیپون 10 بار فلنج اسلیپون 16 بار فلنج اسلیپون کلاس 150 فلنج اسلیپون کلاس 300

فلنج اسلیپون کربن استیل فلنج اسلیپون استنلس استیل فلنج اسلیپون فولادی

فلنج اسلیپون از سایز 1/2 تا 32 اینچ

ساخت فلنج اسلیپون مطابق با استانداردهای امریکایی و اروپایی

36-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM