شیرالات پی وی سی

شیرالات پی وی سی دنده ای , شیرالات پی وی سی چسبی ,

شیرالات, پی وی سی 10 بار , شیرالات, پی وی سی 16 بار , شیرالات, پی وی سی 40 بار ,

از نوع. شیر توپی , شیرخودکار , شیر صافی , شیر پروانه , شیر دیافراگمی , شیرالات برقی و پنوماتیکی

سایز شیرالات, پی وی سی : شیرالات, پی وی سی 16 , شیرالات, پی وی سی 20 , شیرالات, پی وی سی 25 ,

شیرالات, پی وی سی 32 , شیرالات, پی وی سی 40 , شیرالات, پی وی سی 50 , شیرالات, پی وی سی 63

شیرالات, پی وی سی 75 , شیرالات, پی وی سی 90 , شیرالات, پی وی سی 110, شیرالات, پی وی سی 125

41-duplex-fittings-flanges-manufacturer
PxEtpfSkaXXzeJfyzTSPNhgD3Cq_yTv1vXpZLl3m_EM